เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการค้นหาข้อมูล : education
Google App for Education (Admin) | ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Core IT) | ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education” | ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter) | ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
Google Apps for Education (Global Go-live) | ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
Go – Live โครงการ Google for Education | ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications | ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
Google for Education : สายวิชาการ | ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2562 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้งาน "Google Meet" สำหรับผู้สอน | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้ google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งาน Microsoft Teams | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Meet / Hangouts Meet | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Classroom | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การประชุมออนไลน์ด้วย ZOOM Cloud Meetings | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
 Zoom Cloud Meeting | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Microsoft Teams | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Drive | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
loom | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แนะนำการสร้าง (งานแบบทดสอบ) ด้วย Google Forms ใช้งานร่วมกับ Google Classroom [Ep.3] | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วิธีติดตั้งและการใช้โปรแกรม LOOM | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
webex | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้โปรแกรม Vidyard เบื้องต้น | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
oCam | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้งาน Webex Meeting บนเบราว์เซอร์ สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (ผู้สร้างห้องประชุม) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Microsoft Office | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย oCam” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Open Broadcaster Software (OBS) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
นิเทศนักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Indesign ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับผู้ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมเรื่องเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: การผลิตวีดิทัศน์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: เทคนิคการผลิตสื่อการสอนให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : สร้างหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ eBook (pdf) รองรับระบบสารสนเทศที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ  | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Template PowerPoint ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบของเว็บไซต์ Canva | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Banner ด้วย Web application | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมออนไลน์การใช้งานระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานเทคโนโลยีการศึกษา อบรมโปรแกรมออนไลน์ให้ความรู้ แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตาหกรรมเกษตร | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Illustrator | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
นิเทศนักศึกษาฝึกงานเทคโนโลยีการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานเทคโนโลยีการศึกษา ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยปี 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การนำเสนอผลงานสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชันด้วยเทคโนโลยี Augmented-Reality (AR) นำชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม”ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft OneDrive | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft Forms | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Sway | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : ประชุมออนไลน์ด้วย Zoom | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรม Software Office Thai WPS | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โรงเรียนมาบพระจันทร์ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การสร้างห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse spatial และวิธีการสร้างสื่อแบบ AR แบบง่ายๆ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอ บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 (RUSCON 6) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างห้องประชุมด้วย Spatial | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : การสร้าง Google AppSheet | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย Genially | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช” | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Canva | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรสร้างโบร์ชัวร์หรือแผ่นพับด้วย Adobe InDesign | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากร | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรข้อความตอบกลับอัตโนมัติด้วย LINE Official Account | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 19 ปี | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมโครงการอบรมการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก (RUS MOOC) | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวส. 9 ราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7) | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
วิดีโออบรม.... | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคความรู้เบื้องต้นและการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม AI for Education by Microsoft | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้าง Line Chatbot เพื่อแสดงข้อมูลจาก Google sheet | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สอนไดคัทผมเนียนกริ๊บ 10 วิ ด้วย Adobe Photoshop | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัลครั้งที่ 1/2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานระบบ RUS MOOC ครั้งที่ 2/2567   | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ AI สำหรับสร้างสื่อวิดีโอออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Clipchamp | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้าง Infographic ด้วย Piktochart | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรเรื่องง่าย ๆ กับการสร้างเว็บไชต์ขายสินค้าออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตร การใช้งาน Windows 11 ระบบปฏิบัติการล่าสุดพร้อมเทคนิคการใช้งาน | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างวีดีโอปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
หน้าใสปิ้งด้วย Photoshop | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ