เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ AI สำหรับสร้างสื่อวิดีโอออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Clipchamp

 

 

 

โครงการอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ AI สำหรับสร้างสื่อวิดีโอออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Clipchamp

     เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ AI สำหรับสร้างสื่อวิดีโอออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Clipchamp" โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ และผู้ที่สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อวิดีโอโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ ซึ่งมีนายทรงวุฒิ ใยกะมุข นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet 

 

ภาพ/เรียบเรียง: จุรีพรTag : #educationข้อมูลจาก : จุรีพร


109 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ