เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการความรู้
รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 | 1096 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แผนการจัดการความรู้ | 1036 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการ | 980 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
รายงานการติดตามผลสำเร็จของการจัดการความรู้ | 1008 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
กิจกรรมการจัดการความรู้ | 1078 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
เอกสารดาวน์โหลด | 1252 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 | 954 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ