Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากร

 

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากร

     วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยมี นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ เรื่องการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการใช้งานและการจัดเก็บสำเนาเอกสาร การส่งเอกสารและการรับเอกสาร การเขียนข้อความตอบกลับให้เป็นระบบดิจิตอล โดยมี นายรัชตะ จูจพอมพล นักวิชาการศึกษา และ นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19501 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : วรพันธ์  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / รัช
เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2566


121 ครั้ง