Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

 

             เมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 นายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานงานเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์หันตรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ  โดยมี นายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานงานเทคโนโลยีการศึกษา และ นายสมัย ดวงทิพย์จันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : สำนักวิทยฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : วัชระ กำเนิดส
เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2565


414 ครั้ง