Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563

           วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.เอกชัย เนาวนิช อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการแผนกบันทึกภาพเคลื่อนไหว และจัดทำวีดีทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ตามคำสั่งที่ 105/2565 ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

              ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 22 ก.พ. 2565


517 ครั้ง