เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมหลักสูตรเรื่องง่าย ๆ กับการสร้างเว็บไชต์ขายสินค้าออนไลน์

                 

               

โครงการอบรมหลักสูตรเรื่องง่าย ๆ กับการสร้างเว็บไชต์ขายสินค้าออนไลน์

         เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเรื่องง่าย ๆ กับการสร้างเว็บไชต์ขายสินค้าออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ และผู้ที่สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไชต์ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งมีนางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์
นางสาวผกาแก้ว บุญวาส นักวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

                                    

 ภาพ: สวส. เรียบเรียง: เบ็ญจวรรณ์ จัดทำ: เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ: จุรีพร       

 Tag : #education #suphanburiข้อมูลจาก : เบ็ญจวรรณ์


94 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ