เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)

 

 

การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในระบบราชการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

    ภาพ: สวส เรียบเรียง: จุรีพร จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพรTag : #adminis #academic #educationข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


135 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ