เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567

 

 

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567

    วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามความเสี่ยงของความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) และ การทำ Co – Learning Space ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ พร้อมทั้งยังพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567 – 2570 และ พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

 

ภาพ: อภิสิทธิ์ เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

 Tag : #adminis #academic #infortech #education #nonthaburi #wasukri #suphanburiข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


96 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ