เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายการวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่องหลักเกณฑ์และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) โดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล  รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   การบรรยายเรื่อง การดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ มทร.สุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการบริหาร โดย คุณธรรมนูญ เอี่ยมฉวี ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ บริษัท ทอร์ค ไอที และมีกิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลบุคลากรขวัญใจศูนย์พื้นที่ และรางวัลการมาปฏิบัติงานดีเด่น ให้กับบุคลากรด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ: พรชัย เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: ทรงวุฒิTag : #adminis #academic #infortech #education #nonthaburi #wasukri #suphanburi

219 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ