Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายการวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่องหลักเกณฑ์และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) โดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล  รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   การบรรยายเรื่อง การดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ มทร.สุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการบริหาร โดย คุณธรรมนูญ เอี่ยมฉวี ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ บริษัท ทอร์ค ไอที และมีกิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลบุคลากรขวัญใจศูนย์พื้นที่ และรางวัลการมาปฏิบัติงานดีเด่น ให้กับบุคลากรด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ: พรชัย เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 18 ธ.ค. 2566


152 ครั้ง