Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี

ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสที่ ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : พรชัย/กรันต์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ย. 2564


612 ครั้ง