เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูลบริการ สวส.
แบบสำรวจความต้องการและรายชื่อหนังสือ | 4528 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การทดสอบสมรรถนะทางด้าน IT สำหรับนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ | 3783 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประเมินความพึงพอใจ | 3513 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
คู่มือการใช้งานต่าง ๆ | 4862 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ | 1227 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
คู่มือการรับรหัสผ่านใช้งานอินเทอร์เน็ต | 1090 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 13152 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ