เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างวีดีโอปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle

  

   

โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างวีดีโอปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle

          วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างวีดีโอปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่ในใจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Edpuzzle การสร้างสื่อ  บทเรียนปฏิสัมพันธ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเกี่ยวกับการใช้งาน Edpuzzle โดย นางสาวมุทิตา มาทมูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนานการ นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายรัชตะ จูจอมพล นักวิชาการศึกษา และ นายศราวุฒิ วิลามาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

 

 

                                                                                                    ภาพ: สวส. เรียบเรียง: รัชตะ จัดทำ: รัชตะ บรรณาธิการ: จุรีพร                                                       Tag : #education #nonthaburi #wasukriข้อมูลจาก : รัชตะ


112 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ