เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมหลักสูตรการสร้าง Infographic ด้วย Piktochart

   

 

โครงการอบรมหลักสูตรการสร้าง Infographic ด้วย Piktochart

       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้าง Infographic ด้วย Piktochart โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Infographicด้วยPiktochart ซึ่งมีนางสาวมุทิตา มาทมูล และนายศราวุฒิ วิลามาศ  งานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

   

ภาพ: สวส  เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพรTag : #education #wasukriข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


85 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ