Email: arit@rmutsb.ac.th

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Office of Academic Resources and Information Technology

“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรหลักด้านการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล สู่องค์กรการศึกษาสมรรถนะสูง”

Information


คลังความรู้
ARIT Channel
วิธีใช้ Disk Cleanup ลบไฟล์ขยะ Windows 11
การดู 56 ครั้ง 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คีย์ลัดเคลียร์แคชและคุกกี้ และการสั่งปิดการทำงานของ cache บน Google Chrome
การดู 94 ครั้ง 3 สัปดาห์ที่แล้ว
วิธีลบแคชในแอปฯ Line
การดู 45 ครั้ง 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย มทร.ส.
การดู 12234 ครั้ง 3 สัปดาห์ที่แล้ว
วิธีลบแคช ประวัติการท่องเว็บในเบราเซอร์
การดู 363 ครั้ง 3 สัปดาห์ที่แล้ว
วิธีแก้ไข Font TH SarabunPSK เพี้ยน หลังอัพเดต Windows 10/11
การดู 32457 ครั้ง 3 สัปดาห์ที่แล้ว
วีดีโอทั้งหมด