เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Office of Academic Resources and Information Technology

“แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริการ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และทั่วถึง”

สายตรงผู้อำนวยการ E-Mail : krittanai.t@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังความรู้
เตรียมเครื่องมือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน Laravel ด้วย docker และ Laravel sail บนระบบปฏิบัติการ windows เตรียมเครื่องมือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน Laravel ด้วย docker และ Laravel sail บนระบบปฏิบัติการ windows
อ่านแล้ว 89 ครั้ง
การกำหนดรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน Windows 10 และ Windows 11 การกำหนดรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน Windows 10 และ Windows 11
อ่านแล้ว 60 ครั้ง
วิธีการ Adopt อุปกรณ์ AP Unifi ใหม่ เข้า Controller วิธีการ Adopt อุปกรณ์ AP Unifi ใหม่ เข้า Controller
อ่านแล้ว 79 ครั้ง
ป้องกัน Loop ในระบบเครือข่าย layer 2 ด้วย loopback detection ป้องกัน Loop ในระบบเครือข่าย layer 2 ด้วย loopback detection
อ่านแล้ว 83 ครั้ง
สร้างระบบเช็ครายชื่อผู้เข้าประชุมแบบง่ายๆ บน Google Sheets สร้างระบบเช็ครายชื่อผู้เข้าประชุมแบบง่ายๆ บน Google Sheets
อ่านแล้ว 180 ครั้ง
การลบ WiFi SSID บน Windows 10 การลบ WiFi SSID บน Windows 10
อ่านแล้ว 89 ครั้ง
การป้องกัน Ransomware ด้วย Windows Security การป้องกัน Ransomware ด้วย Windows Security
อ่านแล้ว 123 ครั้ง
วิธีใช้ Disk Cleanup ลบไฟล์ขยะ Windows 11 วิธีใช้ Disk Cleanup ลบไฟล์ขยะ Windows 11
อ่านแล้ว 460 ครั้ง
คีย์ลัดเคลียร์แคชและคุกกี้ และการสั่งปิดการทำงานของ cache บน Google Chrome คีย์ลัดเคลียร์แคชและคุกกี้ และการสั่งปิดการทำงานของ cache บน Google Chrome
อ่านแล้ว 625 ครั้ง
วิธีลบแคชในแอปฯ Line วิธีลบแคชในแอปฯ Line
อ่านแล้ว 149 ครั้ง
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย มทร.ส. ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย มทร.ส.
อ่านแล้ว 13,801 ครั้ง
วิธีลบแคช ประวัติการท่องเว็บในเบราเซอร์ วิธีลบแคช ประวัติการท่องเว็บในเบราเซอร์
อ่านแล้ว 573 ครั้ง
วิธีแก้ไข Font TH SarabunPSK เพี้ยน หลังอัพเดต Windows 10/11 วิธีแก้ไข Font TH SarabunPSK เพี้ยน หลังอัพเดต Windows 10/11
อ่านแล้ว 52,533 ครั้ง
ข้อมูลเผยแพร่
ARIT Channel
สร้างเกียรติบัตรออนไลน์ด้วย Google Forms สร้างเกียรติบัตรออนไลน์ด้วย Google Forms
การดู 168 ครั้ง 1 เดือนที่แล้ว 2024-06-06 09:53:54
ใช้ AI ใน Canva ช่วยจัดการข้อความ ด้วย Magic Write ใช้ AI ใน Canva ช่วยจัดการข้อความ ด้วย Magic Write
การดู 190 ครั้ง 1 เดือนที่แล้ว 2024-05-31 09:51:13
สร้างโลโก้สินค้าด้วย Canva สร้างโลโก้สินค้าด้วย Canva
การดู 138 ครั้ง 1 เดือนที่แล้ว 2024-05-17 10:12:45
หน้าใสปิ้งด้วย Photoshop หน้าใสปิ้งด้วย Photoshop
การดู 105 ครั้ง 1 เดือนที่แล้ว 2024-05-16 11:55:24
สอนไดคัทผมเนียนกริ๊บ 10 วิ ด้วย Adobe Photoshop สอนไดคัทผมเนียนกริ๊บ 10 วิ ด้วย Adobe Photoshop
การดู 123 ครั้ง 3 เดือนที่แล้ว 2024-04-01 13:13:51
วีดีโอทั้งหมด
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ