เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมหลักสูตร การใช้งาน Windows 11 ระบบปฏิบัติการล่าสุดพร้อมเทคนิคการใช้งาน

 

โครงการอบรมหลักสูตร การใช้งาน Windows 11 ระบบปฏิบัติการล่าสุดพร้อมเทคนิคการใช้งาน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี เป็นประธานเป็นโครงการอบรมหลักสูตร การใช้งาน Windows 11 ระบบปฏิบัติการล่าสุดพร้อมเทคนิคการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและหน้าตาของ Windows 11 ที่เปลี่ยนไป พร้อมกับเทคนิคต่างๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีนายรัชตะ จูจอมพล นักวิชาการศึกษา และ นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

 

                                                                                                     ภาพ: สวส. เรียบเรียง: รัชตะ จัดทำ: รัชตะ บรรณาธิการ: จุรีพรTag : #education #nonthaburiข้อมูลจาก : นายรัชตะ


109 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ