Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมหลักสูตรสร้างโบร์ชัวร์หรือแผ่นพับด้วย Adobe InDesign

อบรมหลักสูตรสร้างโบร์ชัวร์หรือแผ่นพับด้วย Adobe InDesign

     วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน : หลักสูตรสร้างโบร์ชัวร์หรือแผ่นพับด้วย Adobe InDesign เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์โบร์ชัวร์ โดยมี ผศ.ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ซึ่งทีมวิทยากรในการบรรยาย ได้แก่ นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง นายกรันต์ สรหงษ์ นายพรชัย จันทร์น้อย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  และนางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : พรชัย/เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / เบ็
เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2566


113 ครั้ง