เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2565 | 519 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ | 407 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ | 515 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 575 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การใช้โมเดล พยากรณ์งบประมาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงาน | 513 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563 | 547 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2565 | 585 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โรงเรียนมาบพระจันทร์ | 549 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมพิธีรับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 546 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 527 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | 592 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. 2564 | 579 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รองอธิการบดีพบปะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ | 563 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565 | 575 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | 498 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 527 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีบวงสรวงอาคารบูรณะมงคล และพิธีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 481 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ | 510 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" ครั้งที่ 6/2564 | 597 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" | 614 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | 582 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | 637 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี | 652 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี | 561 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี | 590 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 522 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : ประชุมออนไลน์ด้วย Zoom | 521 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Sway | 537 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft Forms | 553 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft OneDrive | 611 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 549 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 | 532 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม”ราชมงคล” | 543 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การนำเสนอผลงานสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชันด้วยเทคโนโลยี Augmented-Reality (AR) นำชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | 596 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 950 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนินเปิดอาคาร “เลิศสรรพวิทย์” ครั้งที่ 2/2564 | 773 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 971 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย “กิจกรรมประกวด แนวปฏิบัติที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563” | 723 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่องผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ส. ประจำปีการศึกษา 2563 | 1210 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 830 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การประชุมทบทวนคำชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เหลือจ่าย) | 799 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมทบทวนขอบเขตภาระงาน (Job Summary) และทบทวนข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงาน ในรูปแบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 832 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมหารืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1007 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 954 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | 1003 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1066 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Banner ด้วย Web application | 877 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Template PowerPoint ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบของเว็บไซต์ Canva | 1001 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 919 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ