เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อธิการบดี พบบริหารและบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี

อธิการบดี พบบริหารและบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ได้พบปะประชุมร่วมกับบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี มีนายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการมอบโยบายจากอธิการบดี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี  

 

 

                                                                                            ดาวน์โหลดจดหมายข่าว   

                                                                                            

 

ภาพ : พรชัย ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

                                    Tag : #suphanburiข้อมูลจาก : วัชระ กำเนิดส


412 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ