เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2565

เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2565

 

                                           

 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์          ประจำปี 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในงานได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล (ถวายปิ่นโต) ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ พระภิกษุสงฆ์ และบำเพ็ญกุศลให้คณาจารย์ที่ล่วงลับ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารราชมงคล 36 ริมน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนบุรี (เขตใต้)      

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์Tag : #nonthaburiข้อมูลจาก : วัชระ กำเนิดส


518 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ