เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ

โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ

                                    

                                    

               ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้เข้าร่วมโครงการแนวทางจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน” แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

                    ภาพ : อภิเษก  ข้อมูล : อภิเษก  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

 

 

 Tag : #infortech #nonthaburi #wasukri #suphanburiข้อมูลจาก : วัชระ กำเนิดส


532 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ