Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10)

ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10)
           

                วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี   พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร บุคลกร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดย        ดร.ณรงศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี          

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : พรชัย ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

 

ผู้เขียน : วัชระ กำเนิดส
เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ค. 2565


438 ครั้ง