Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

                                         

                                      

               ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการ ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีการวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : อภิเษก  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : วัชระ กำเนิดส
เผยแพร่เมื่อ 17 ส.ค. 2565


404 ครั้ง