Email: arit@rmutsb.ac.th

เข้าร่วมโครงการกิจจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)

เข้าร่วมโครงการกิจจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)       
                         

                                                      

        เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดย ดร.ณรงศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดนางพิมพ์ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

                        ภาพ : พรชัย/ชาญณรงค์ ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

                     

                 45 ครั้ง