เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งานเทคโนโลยีการศึกษา
นายชรัช แสวงเจริญ | 58 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์ | 60 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายนัฐพล พรหมมี | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายทรงวุฒิ ใยกะมุข | 57 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ | 73 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้าง Line Chatbot เพื่อแสดงข้อมูลจาก Google sheet | 166 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคความรู้เบื้องต้นและการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง | 115 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการออกแบบสื่อนำเสนอรูปแบบ Infographic | 102 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมโครงการอบรมการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก (RUS MOOC) | 82 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Canva | 239 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพ Adobe Premiere | 376 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างห้องประชุมด้วย Spatial | 309 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | 339 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 | 568 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยปี 2564 | 633 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานเทคโนโลยีการศึกษา ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 | 617 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
นิเทศนักศึกษาฝึกงานเทคโนโลยีการศึกษา | 706 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 | 764 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง | 2937 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Illustrator | 980 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานเทคโนโลยีการศึกษา อบรมโปรแกรมออนไลน์ให้ความรู้ แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตาหกรรมเกษตร | 886 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร “อบรมออนไลน์การผลิตสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้นการสร้างวีดีโอง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint” | 1042 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013” | 1006 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมออนไลน์การใช้งานระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book | 918 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 986 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: การผลิตวีดิทัศน์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere | 941 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | 853 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 984 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Indesign ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 878 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
นิเทศนักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 1026 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Open Broadcaster Software (OBS) | 2043 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Microsoft Office | 2221 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รวบรวมจดหมายข่าว | 1231 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา 2/2563 | 1027 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 | 1062 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา | 1177 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการตัดต่อวีโอเบื้องต้น | 1090 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1341 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค. 62 | 1101 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) | 1341 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
บุคลากร งานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ IEC2019 | 1370 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
จัดอบรม การใช้งาน Google Apps | 1052 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ