Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564

               เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ ใยกะมุข ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยฯ  ข้อมูล :  สำนักวิทยฯ เรียบเรียง : สำนักวิทยฯ  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 14 มิ.ย. 2564


729 ครั้ง