Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพ Adobe Premiere

 

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
หลักสูตร : ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพ Adobe Premiere

             เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพ Adobe Premiere  และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพ Adobe Premiere ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ GoogleMeet 

 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ค. 2566


328 ครั้ง