Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5/2562

   

ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5/2562

           เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมบางปะอิน ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ:อภิสิทธิ์ ข้อมูล:จุรีพร

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก941 ครั้ง