เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 855 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | 1287 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 1677 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | 1267 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 1331 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 1105 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ | 801 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ปีใหม่ 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 904 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 1288 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15 | 930 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 | 1078 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 1418 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | 1103 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | 1093 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562 | 1276 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 1235 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 | 889 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ | 856 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1026 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานทำบุญพิธีฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 | 891 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 851 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 | 948 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. | 924 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 899 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมงานวันพระราชทานนาม"ราชมงคล" | 835 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา,วาสุกรี | 1054 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด | 1020 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์หันตรา | 787 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล | 816 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 882 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 1363 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. + 2 ครั้งที่ 1/2562 | 911 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล | 806 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รางวัลแนวปฏิบัติทีดี 2561 | 1408 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม KM Day ปีการศึกษา 2561 | 901 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) สำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 712 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
“ดอกทานตะวันบาน” โครงการหน้าบ้าน น่ามอง | 773 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 856 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ รับมอบธง พร้อมเป็นเจ้าภาพ ARITNET ครั้งที่ 6 | 1051 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน ARIT NET ครั้งที่ 5 | 956 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย LMS สำหรับผู้ดูแลระบบ | 825 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงาน WUNCA | 965 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 1039 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM" ณ มรภ.พระนครศรีอยุธยา | 871 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ เยี่ยมศูนย์สุพรรณบุรี | 794 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัล IPv6 Award 2018 | 1323 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 | 769 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรและกิจกรรมทำบุญประจำปี | 762 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ