โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365”

 

โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365” ผ่านเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค (Facebook Live) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะในการใช้งาน Microsoft 365 โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) แนะนำแอพพลิเคชั่นบน Microsoft Office 365 ได้แก่ Outlook, OneDrive, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, SharePoint, Teams, ClassNotebook, Sway, Forms 2) ขั้นตอนการใช้งาน Office 365 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยมีนางสาวณชนก เรืองสอาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์336 ครั้ง