เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ

  

 

ร่วมนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการชาติวิทยาศาสตร์ฯ

         บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล บรรณารักษ์ นายจตุพร ระเวงจิตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ และนางสาวมุทิตา มาทมูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ :เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS/นาอภิสิทธิ์ จัดทำ : จุรีพรTag : #academic #infortech #educationข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/rus.Arit/photos/?tab=album&album_id=2680590128674246

ข้อมูลจาก : ทก


1,250 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ