เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

  

 

ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

          ผศ.วารุณี กรุดพันธ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในพิธีวางพุ่มดอกไม้สดสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และรับรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีคุณภาพในการดำเนินงานคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ :เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS/นายนฤทธิ์ จัดทำ : จุรีพรTag : #adminis #academic #infortech #educationข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/rus.Arit/photos/?tab=album&album_id=2680582438675015

ข้อมูลจาก : ทก


1,331 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ