Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย oCam”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย oCam

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “การสร้างสื่อการสอนด้วย oCam” ผ่านเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค (Facebook Live) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) ประโยชน์และข้อจำกัดของโปรแกรม 2) การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม 3) การปรับแต่งออปชั่นต่างๆ เพื่อใช้งานบันทึกหน้าจอในรูปแบบวิดีโอและภาพนิ่ง 4) การปรับแต่งเอฟเฟคและฟังชั่นต่างๆ และการตั้งเวลาบันทึกวิดีโอ 5) ตัวอย่างการใช้งานในการบันทึกหน้าจอขณะทำการสอนด้วย Powerpoint เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. โดยมีนายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : ทก
เผยแพร่เมื่อ 8 พ.ค. 2563


1374 ครั้ง