โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Google G Suite”

 

โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Google G Suite

                        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Google G Suite” ผ่านเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค (Facebook Live) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะในการใช้งาน Google G Suite โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) แนะนำ G Suite for Education 2) การเข้าใช้ G Suite for Education ภายใต้ Domain มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (rmutsb.ac.th) 3) การใช้งานแอพพลิเคชั่นบน G Suite ได้แก่ Gmail, Drive, Calendar, Docs, Sheets, Slides, Forms, Google Meet, Sites, Jamboard, Groups เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยมีนายจตุพร ระเวงจิตร์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์335 ครั้ง