Email: arit@rmutsb.ac.th

มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 119 เดือนกันยายน ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล ในพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จุมพล พุ่มศรีกานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง 23412 ชั้น 4 อาคารศรีพิทยาคาร (23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : เพจ RUS.Suvarnabhumi
ข้อมูล : เพจ RUS.Suvarnabhumi
เรียบเรียง :นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล
บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 24 ก.ย. 2563


963 ครั้ง