Email: arit@rmutsb.ac.th

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Office of Academic Resources and Information Technology

“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรหลักด้านการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล สู่องค์กรการศึกษาสมรรถนะสูง”

Information


คลังความรู้
ARIT Channel
สร้างโลโก้สินค้าด้วย Canva
การดู 35 ครั้ง 1 เดือนที่แล้ว
หน้าใสปิ้งด้วย Photoshop
การดู 29 ครั้ง 1 เดือนที่แล้ว
สอนไดคัทผมเนียนกริ๊บ 10 วิ ด้วย Adobe Photoshop
การดู 39 ครั้ง 1 เดือนที่แล้ว
วีดีโอทั้งหมด