ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.เอกชัย เนาวนิช

Dr.Ekachai Naowanich
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Office of Academic Resources and Information Technology

“แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริการ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และทั่วถึง”

Information


Image
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7]
31 | 4 สัปดาห์ที่แล้ว ARIT Channel
สถานการณ์ COVID-19
วันนี้
สะสม
อัพเดตเมื่อ : 05/06/2020 11:34
ข้อมูลจาก : https://covid19.th-stat.com/