ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.เอกชัย เนาวนิช

Dr.Ekachai Naowanich
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Office of Academic Resources and Information Technology

“แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริการ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และทั่วถึง”

Information


สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
วันนี้
สะสม
อัพเดตเมื่อ : 12/05/2021 11:23
ข้อมูลจาก : https://covid19.th-stat.com/