Email: arit@rmutsb.ac.th

ARIT Channel
การใช้งานแอพพลิเคชั่น RUS Library | 1209 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการเขียนบรรณานุกรรม และการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 1328 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | 1907 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | 1118 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | 1118 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | 1021 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | 985 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การใช้งาน Webex Meeting บนเบราว์เซอร์ สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (ผู้สร้างห้องประชุม) | 962 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การใช้โปรแกรม Vidyard เบื้องต้น | 1054 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วิธีติดตั้งและการใช้โปรแกรม LOOM | 959 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แนะนำการสร้าง (งานแบบทดสอบ) ด้วย Google Forms ใช้งานร่วมกับ Google Classroom [Ep.3] | 974 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การประชุมออนไลน์ด้วย ZOOM Cloud Meetings | 1031 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งาน Microsoft Teams | 1529 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้ google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา | 1445 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้งาน "Google Meet" สำหรับผู้สอน | 1034 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวถึงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 777 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปี 2562 | 816 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วีดิทัศน์ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1218 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ_โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายใน KM | 909 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 25 ก.ค. 2562 | 847 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว