Email: arit@rmutsb.ac.th

ARIT Channel
การใช้งานแอพพลิเคชั่น RUS Library | 875 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการเขียนบรรณานุกรรม และการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 1019 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | 1625 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | 941 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | 885 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | 868 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | 785 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การใช้งาน Webex Meeting บนเบราว์เซอร์ สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (ผู้สร้างห้องประชุม) | 789 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การใช้โปรแกรม Vidyard เบื้องต้น | 838 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
วิธีติดตั้งและการใช้โปรแกรม LOOM | 806 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แนะนำการสร้าง (งานแบบทดสอบ) ด้วย Google Forms ใช้งานร่วมกับ Google Classroom [Ep.3] | 829 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การประชุมออนไลน์ด้วย ZOOM Cloud Meetings | 821 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งาน Microsoft Teams | 1389 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การใช้ google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา | 1255 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การใช้งาน "Google Meet" สำหรับผู้สอน | 855 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวถึงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 648 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
วีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปี 2562 | 678 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
วีดิทัศน์ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1083 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ_โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายใน KM | 737 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 25 ก.ค. 2562 | 693 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว