เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการห้องสมุดสัญจรต้อนรับน้องใหม่ ปี 2567 | 29 ครั้ง เมื่อ 11 ชั่วโมงที่แล้ว
ความรู่้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทำงานยุคใหม่ | 36 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | 20 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สำหรับเยาวชน (Robot Building Basic Clamps) | 97 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง "AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับการบริการที่ทันสมัยในโรงพยาบาล" | 116 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day | 74 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 62 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมการสร้างรายวิชาบนระบบ RUS MOOC | 95 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 (TLC 36) | 73 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ร่วมให้การต้อนรับสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 41 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างวีดีโอปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle | 110 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตร การใช้งาน Windows 11 ระบบปฏิบัติการล่าสุดพร้อมเทคนิคการใช้งาน | 108 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Sway | 78 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรเรื่องง่าย ๆ กับการสร้างเว็บไชต์ขายสินค้าออนไลน์ | 92 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้าง Infographic ด้วย Piktochart | 85 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ AI สำหรับสร้างสื่อวิดีโอออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Clipchamp | 108 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การใช้จ่ายเงินสะสม การช่วยเหลือประชาชน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119ฯ” | 84 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)ฯ” | 107 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 172 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 68 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานระบบ RUS MOOC ครั้งที่ 2/2567   | 99 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัลครั้งที่ 1/2567 | 95 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
บรรยาย เรื่อง AI for Education | 115 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) | 102 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | 111 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม AI for Education by Microsoft | 146 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 72 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 | 80 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ใต้ กรุงเทพมหานคร | 82 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บรรยายให้ความรู้ "ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์" | 56 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ความเสี่ยง รุ่น 3) | 75 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บัญชี รุ่น 2) | 56 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ความเสี่ยง รุ่น 2) | 82 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ความเสี่ยง รุ่น 1) | 81 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวส. 9 ราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7) | 174 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 | 121 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม | 120 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าร่วมใจจิตอาสาพัฒนาชุมชน | 114 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 19 ปี | 109 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 202 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ” | 212 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทบพิตร | 176 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัล โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 130 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือ ตำราวิชาการฯ | 148 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรข้อความตอบกลับอัตโนมัติด้วย LINE Official Account | 124 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 | 115 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากร | 146 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรสร้างโบร์ชัวร์หรือแผ่นพับด้วย Adobe InDesign | 156 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ