แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 8 เม.ย. 2563


                  ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดขนาดใหญ่และยืดเยื้อซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2) โดยกำหนดมาตรการจัดการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยกำหนด ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และมาตรการการทำงานสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยบริหารจัดการให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) นั้น   

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือ/ซอฟแวร์ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ที่สามารถใช้งานได้ตามสถานการณ์นี้

เครื่องมือ/ซอฟแวร์ที่สามารถเข้าถึงได้ฟรี ด้วยบัญชีของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ตรวจสอบอีเมลบัญชีมหาวิทยาลัย => [นักศึกษา][บุคลากร])

 1. สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
  • อาจารย์ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ด้วย Google Meet
  • อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างและใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
 2. สำหรับทำงานจากทางบ้าน

        1. Google Meet

Android =>             |               IOS =>  

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก...


        2. Google Classroom

Android =>             |                IOS => 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก...


        3. ZOOM

Android =>             |                IOS =>        

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก...


         4.Microsoft Teams

Android =>             |                IOS =>        

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก...


        5. Google Drive

  • คู่มือการใช้งาน Google Drive [Video][pdf]
  • สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) แหล่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Google Drive ดังนี้

Android =>             |                IOS => 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก...


      6. loom 

  • loom คือ โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกวิดีโอการสอน จับภาพหน้าจอ และสามารถแบ่งปันวิดีโอไปในช่องทางต่าง ๆ ได้ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือเสริม/สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีกเครื่องมือหนึ่ง
  • เข้าใช้งานได้ที่ https://www.loom.com/signup
  • คู่มือการใช้งาน loom [pdfการติดตั้ง][pdfการใช้งาน][Infographic]
  • สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) แหล่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น loom ดังนี้

      IOS => 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก...

 1. Teamviewer 
 2. Chrome Remote Desktop 

    การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นจะต้องใช้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ในการอ่านหรือดาวน์โหลด (Full paper) โดยสามารถเข้าถึงเครือข่ายภายในจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือประเภทเครือข่ายเสมือน
(VPN Virtual Private Network ) ผ่านโปรแกรม VPN Soft ether และ Open VPN 

   1. line official : สำนักวิทยบริการ RUS 

                     

    2. Page Facebook : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 2038 ครั้ง