เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
นางสาวผกาแก้ว บุญวาส | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายธาตรี ปฏิทัศน์ | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสาววารณี เสือเมือง | 50 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายพรชัย จันทร์น้อย | 65 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายกรันต์ สรหงษ์ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายประภาส บุญเสมอกุล | 50 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง | 30 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายณัฐวัฒน์ เขาแก้ว | 55 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายวิทยา ปานเพชร | 59 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2567 | 98 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 | 178 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign | 277 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ศูนย์สุพรรณบุรี | 668 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์สุพรรณบุรี | 697 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการทำบุญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมเปิด ศูนย์พัฒนาวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 864 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 | 891 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | 952 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ  | 1011 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : สร้างหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ eBook (pdf) รองรับระบบสารสนเทศที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign | 1034 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น | 989 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมเรื่องเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word | 927 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมร่วมใจทำบุญใส่บาตร ถวายพระราชกุศล ศูนย์สุพรรณบุรี | 1000 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์สุพรรณบุรี | 991 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และบริการ สำนักวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี | 1104 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สุพรรณบุรี | 1126 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมกิจกรรม 5 ส+3 2563 ครั้งที่ 1 สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | 1223 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | 1015 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์สุพรรณบุรี | 1169 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 1138 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | 1226 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์สุพรรณบุรี | 1581 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรครั้งที่ 5/2562 สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | 1079 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์สุพรรณบุรี | 1322 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ศูนย์สุพรรณบุรี | 1196 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร | 1388 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์สุพรรณบุรี | 1314 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์สุพรรณบุรี | 986 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ศูนย์สุพรรณบุรี จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย LMS | 1114 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ