เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร

 

ต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร

              เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้รับเกียรติต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร นำโดย ผศ.ชายชาญ โพธิสาร, รศ.ดร.บุญเลิศ สื่อเฉย, ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ และคุณโชติกา ทยากรโกสิน รวมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดศูนย์สุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนข้อมูลการรับรองหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

ภาพ/ข้อมูล : สิริลักษณ์Tag : #academicข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/rus.Arit/photos/?tab=album&album_id=2356499661083296

ข้อมูลจาก : สิริลักษณ์


1,367 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ