Email: arit@rmutsb.ac.th

งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์สุพรรณบุรี

                งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ โดยมีร้านหนังสือชั้นนำ ร่วมจัดจำหน่ายหนังสือ อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 - 13  ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (8) ศูนย์สุพรรณบุรี  โดยบุคลากรและนักศึกษาสามารถเลือกหนังสือที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ให้ความรู้ เพื่อเก็บไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ภาพ : สวส.สุพรรณบุรี  ข่าว : นัฐพล

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว1030 ครั้ง