เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ศูนย์สุพรรณบุรี

 

เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ศูนย์สุพรรณบุรี

            เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ โดยกองบริหารทรัพยากร ศูนย์สุพรรณบุรี หน่วยงานเจ้าของโครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเทียนเป็นพระพุทธบูชาพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี    
                                                                                                                                                                                               

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : พงษ์พันธุ์/ประภาส  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์171 ครั้ง