เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการค้นหาข้อมูล : null
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมงานบุญปีใหม่ ศูนย์นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ปีใหม่ 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมครั้งที่ 1/2563 สำนักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมกิจกรรม 5 ส+3 2563 ครั้งที่ 1 สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และบริการ สำนักวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา 2/2563 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รวบรวมจดหมายข่าว | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี งดให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม 2563” ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานการเงินและพัสดุ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ตรวจสอบความพร้อม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ยืมหนังสือต่อ ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สถิติการมาปฏิบัติงาน (ภาพรวม) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถิติการมาปฏิบัติงาน | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทดสอบ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
111 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม สวส. | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือเรียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว TOURISM INDUSTRY | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัล โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมร่วมกับโรคหลอดเลือดสมอง | ปดิวรัดา เดชงาม | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Cybersecurity Roadmap | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก | ปภาดา สุขะชีวานนท์ | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
วิธีลบแคชในแอปฯ Line | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คีย์ลัดเคลียร์แคชและคุกกี้ และการสั่งปิดการทำงานของ cache บน Google Chrome | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ