Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2564

 

 

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2564

          เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยนางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้างานงานวิทยบริการ และบุคลากรงานวิทยบริการทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ณ ห้องประชุมบางปะอิน ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สมัย  ข้อมูล : นัฐพล  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์771 ครั้ง