เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิธีลบแคชในแอปฯ Line

คำอธิบาย แคชเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ชั่วคราวเพื่อช่วยให้แอปพลิเคชันใช้งานได้รวดเร็วขึ้น แต่มีข้อเสียที่ตามมาก็คือบางครั้งเราจะไม่ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยหรืออาจเจอกับ Error ต่างๆ 

ขันตอน ลบแคชในแอปฯ Line

กดที่ การตั้งค่า รูป ฟันเฟือง

เลือก แชท

เลื่อนลงมาด้านล่าง เลือกลบข้อมูล

เลือกลบข้อมูลแคช เพียงช่องเดียวเท่านั้น หากเลือก ลบข้อมูลทั้งหมด จะทำให้ข้อมูลภาพ วิดีโอ เสียง รวมถึงไฟล์ต่าง ๆ หายไป

 Tag : #nullข้อมูลจาก : จตุพร


130 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ