เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งานบริหารและพัฒนาระบบ
นายสิทธิชัย บุญสนิท | 69 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสาววิภาพร ไกรศรี | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางชนัต เดชธรรม | 60 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม | 67 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แผนการปฏิบัติงาน | 312 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การบริหารความเสี่ยง | 639 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 197 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 512 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 773 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 | 619 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 | 791 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานการเงินและพัสดุ | 1006 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานสารบรรณและธุรการ | 1644 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการใชเจ่ายงบประมาณ | 1090 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แผนการดำเนินการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1649 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1344 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แผนและงานงบประมาณ | 5154 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน | 2900 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์สุพรรณบุรี | 1459 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯครั้งที่ 1/2562 | 1329 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานบริการวิชาการ รับประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความต้องการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7591 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
สถิติการปฏิบัติงานบุคลากร | 2605 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ