เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมหลักสูตรสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Sway

 

 

                      

                      

 

โครงการอบรมหลักสูตรสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Sway

            เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Sway โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Sway ให้กับบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ และผู้ที่สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบสร้างงานนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีนายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

 

ภาพ: สวส. เรียบเรียง: เบ็ญจวรรณ์ จัดทำ: เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ: จุรีพร       

 Tag : #infortech #suphanburiข้อมูลจาก : เบ็ญจวรรณ์


78 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ