เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บรรยายให้ความรู้ "ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์"

                                        rmutsb ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ   

                                           

 

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์"

   เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเชิญจากเทศบาลอโยธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์" ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม พร้อมทั้งผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมโบราณ ประวัติศาสตร์อโยธยา ชั้น 2 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ท่าน

 

 

ภาพ/เรียบเรียง: จุรีพร

 Tag : #adminisข้อมูลจาก : จุรีพร


67 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ