เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม

      

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม

   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายพันธฤทธื์ พุ่มจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อทักษะการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ และระบบ Google AI โดยเป็นการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมเป็นกิจกรรมในรายวิชาสารสนเทศในงานโรงแรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 2 อาคาร 22 มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : จิระวุฒิ ศศ.  ข้อมูล / เรียบเรียง : พันธฤทธิ์  จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิTag : #adminis #infortechข้อมูลจาก : งาน ทก. / ผกา


151 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ